Periaatteet

Yhteisössä korostuu arkiset askareet ja niistä huolehtiminen. Asukkaita vastuutetaan huolehtimaan sovituista askareista, askareet jaetaan joka päiväisessä aamupalaverissa.

Viikottainen toiminta jäsentyy asukaskokouksessa tehtävään viikkosuunnitelmaan. Joka päivä on yhteisötoimintaa ja mahdollisuus yksilöohjaukseen. Säännöllinen retkeily piristää arkea.

Jokaiselle asukkaalle pyritään muodostamaan kuntoutustavoitteet huomioiden mahdollisimman mielekäs arki. Viikottaisilla asiointireissuilla asukkaita aktivoidaan hoitamaan tai opettelemaan ohjatusti hoitamaan itse omat asiansa kauppaostoista virasto asiointeihin. Myös sähköisten kanavien hyödyntämistä opetellaan yhteisössä yhdessä.

Tavoittelemme tuloksekkaasti jokaisen asukkaan kohdalla mahdollisimman kevyen tuen turvin asumista.

Asukkaan kuntoutus perustuu kuntoutussuunnitelmaan. Jokaisen asukkaan kuntoutussuunnitelma tarkistetaan ja käydään läpi kolmen kuukauden välein.

Tunnuslauseemme käytännön merkitys

”Rinnalla kuljetaan, yhdessä tutkitaan.”

Tuemme asukasta tasavertaisesti rinnalla kulkien, emme työnnä edellä, emme vedä perässä.

”Vaikka elämän aallot tyrskyää, suojasatamaan saavutaan.”

Säännöllinen arki, oma tila ja turvallinen yhteisö suojaavat asukasta ja alustavat uusia mahdollisuuksia.

”Yhteisön tuella selvitään ja saadaan elämä kantamaan.”

Luodaan itseluottamusta ja uusia voimavaroja yhteisötoiminnalla.

”Yksilöllisesti voimaannutaan ja itsenäiseen elämään suunnataan.”

Hyväksytään todellisuus yksilöllisesti, kiirehtimättä. Kannustetaan pyrkimään oman elämän hallintaan ja itsenäiseen elämään. SINÄ määräät elämästäsi.