Kuntouttava jaksohoito

Kuntouttava jaksohoito

  • On ennalta sovitun mittainen, ennalta sovittujen tavoitteiden täyttymiseen tähtäävä hoitojakso. Yleensä 7-30 vuorokautta.
  • Tavallisesti tavoitteena on tukea kotona tai nykyisessä asumispalveluyksikössä pärjäämistä sekä psyykkistä hyvinvointia.
  • Jaksopaikat on palveluasumisyksikössä, henkilökunta paikalla klo. 7-21 joka päivä.
  • Oikeanaikaisella jaksohoidolla voidaan korvata jopa psykiatrisen sairaalahoidon tarvetta ja usean jaksolaisen kohdalla jaksohoito Roseanna yhteisössä on korvannut psykiatrisen erikoissairaanhoidon jaksot kokonaan. Jaksojen säännöllisyys parantaa jaksohoidon onnistumista.
  • Jaksolla on mahdollista tehdä kattavia arvioita mm. arkisesta toimintakyvystä, psyykkisestä voinnista, taloudellisia selvittelyjä jne.
  • Jaksosta lähetetään kirjallinen palaute sovituille tahoille.
  • Keräämme myös jaksohoidoista kirjallisen palautteen. Jaksolaisten antama palaute jaksoista on lähes poikkeuksetta hyvä ja jaksolaiset kokevat saaneensa jaksolta lisää voimavaroja kotona pärjäämiseen
  • Olemme olleet Rovaniemen kaupungin jaksohoito kumppani vuodesta 2013. Rovaniemen kaupunki ostaa säännöllisesti yhtä jaksopaikkaa ja on ollut tyytyväinen jaksohoidolla saatuihin tuloksiin. Jaksohoito yhtenä tukimuotona mahdollistaa yhä useamman mielenterveyskuntoutujan kotona pärjäämisen.